Zo kun je een notitieboek gebruiken

Een notitieboek is erg veelzijdig. Je kunt een grote variatie aan informatie ermee bewaren. Dit kunnen kleine dingen zijn als bijvoorbeeld een lijstje met boodschappen opschrijven. Maar het kunnen ook belangrijkere dingen zijn als de wachtwoorden van je accounts. Een notitieboek wordt tegenwoordig niet meer zo vaak gebruikt. Toch kunnen ze op veel momenten erg handig zijn. Met een notitieboek kun je jouw leven vergemakkelijken door simpelweg belangrijke informatie op te schrijven.

Notitieboek voor gebruik tijdens het werk

In veel kennisintensieve banen is de kennis van werknemers erg belangrijk. De werknemers zullen tijdens het uitvoeren van hun taken veel kennis opbouwen. Het werk wordt efficiënter uitgevoerd naarmate er meer ervaring wordt opgebouwd. De werknemer zal beter weten hoe een taak op een efficiënte manier volbracht moet worden. Tijdens het ervaring opbouwen kunnen veel dingen vergeten worden. Er is een manier om kennis beter vast te houden zodat er op een versnelde manier de benodigde ervaring wordt opgebouwd. Het inwerken van personeel kan hierdoor in een kortere tijd gebeuren. Door notities te maken tijdens het werk kunnen belangrijke processen van activiteiten opgeschreven worden. De juiste manier van handelen kan hierdoor snel naar boven gehaald worden. Hierdoor zullen de fouten die werknemers maken minder vaak voorkomen. Daarnaast kunnen opkomende problemen tijdens het werk ook genoteerd worden. Wanneer er een oplossing voor dit probleem gevonden is, kan er snel gehandeld worden als dezelfde probleem weer opduikt. De notities die worden gemaakt werken als een soort handleiding voor het werk. 

Gebruik voor het studeren

Met een notitieboek kun je op een efficiëntere manier studeren. Uit onderzoek is gebleken dat het opschrijven van belangrijke informatie tijdens het studeren ervoor zorgt dat informatie beter vastgehouden wordt. De informatie gaat op deze manier makkelijker naar het lange termijn geheugen. Daarnaast wordt de belangrijke informatie op een overzichtelijke manier opgeschreven waardoor het makkelijker wordt om de informatie weer naar boven te halen. Belangrijke informatie kan zo beknopt of juist uitgebreid opgeschreven worden. Zo kun je het notitieboek gebruiken als middel om jezelf te testen, maar ook om van hieruit te studeren. Tijdens hoorcolleges wordt er vaak belangrijke informatie uitgewisseld die nergens anders worden gegeven. Het kan vaak erg handig zijn om vooral hier notities te maken. Met deze extra informatie ben je nét iets beter voorbereid op het volgende tentamen.

Gebruiken als een agenda

Een notitieboek kun je ook gebruiken om de dagen overzichtelijker te maken. Door een agenda bij te houden kan je toekomstige activiteiten en gebeurtenissen overzichtelijker maken. Zo ben je beter voorbereid op belangrijke momenten. Deze boekjes komen in verschillende maten voor. Zo kun je een kleinere maat nemen zodat je altijd een agenda bij je hebt. Zelfs wanneer je onderweg bent. Op deze manier kun je onderweg ook plannen maken voor de komende dagen. Maak je bijvoorbeeld een afspraak met iemand, dan kun je deze direct opschrijven zodat je het later niet meer vergeet.